Horská chata Lučanka – ubytování Jizerské hory

chata s útulným interiérem ve dřevěném obložení s příjemnou horskou atmosférou

CHKO Jizerské hory

„Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického sídlení.“ Pro CHKO Jizerské hory, naše nejsevernější pohoří, platí uvedené podmínky měrou vrchovatou. Chráněná krajinná oblast Jizerské hory byla vyhlášena k 1. lednu roku 1968 a dnes je součástí sítě velkoplošných chráněných území českého státu. Jizerské hory patří rozlohou 368 km2 mezi CHKO střední velikosti. Kromě centrálních Jizerských hor zaujímá chráněná oblast na severu část Frýdlantska, na jihu pak v okolí Pasek nad Jizerou zasahuje do Podkrkonoší. Hranice CHKO se dotýká velkých měst, Liberce a Jablonce nad Nisou, na severovýchodě sleduje horní tok Jizerky a splývá zde se státní hranicí s Polskem. Nejvyšším bodem území je vrcholek hory Smrk (1 124 m n. m.), nejnižší nadmořské výšky (325 m) dosahuje CHKO údolí řeky Smědé nedaleko historického Frýdlantu. Významným vrcholem je rovněž Bukovec (1005 m n.m.) – nejvyšší čedičová kupa ve střední Evropě.